Gazeteden Tarihe Bakış Projesi

Gazete Link
Açık SözTıklayınız
AkşamTıklayınız
AnadoluTıklayınız
AydınTıklayınız
BeyoğluTıklayınız
Bugün (Siyasi, İktisadi, İçtimai, Gündelik Gazete)Tıklayınız
DoğuTıklayınız
En Son HavadisTıklayınız
Haber (Akşam Postası)Tıklayınız
HakikatTıklayınız
Hakimiyeti MilliyeTıklayınız
Halkın DiliTıklayınız
Halkın SesiTıklayınız
İkdam (Halk Gazetesi)Tıklayınız
İkdam (Cumhuriyet için, Halk için)Tıklayınız
İkdam (Sabah Postası)Tıklayınız
KurunTıklayınız
MilliyetTıklayınız
MunakaşaTıklayınız
Son PostaTıklayınız
Son TelgrafTıklayınız
Son SaatTıklayınız
TanTıklayınız
Tasviri EfkarTıklayınız
Türk SözüTıklayınız
Türk DiliTıklayınız
UlusTıklayınız
VakitTıklayınız
VatanTıklayınız
Yeni AsırTıklayınız
Yeni SabahTıklayınız
Gazeteden Tarihe Bakış Projesi
İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane koleksiyonunda yaklaşık 18422 adet cilt gazete yer almaktadır. Gazeteler Osmanlıca, Rumca, Bulgarca, Fransızca, Almanca, İngilizce, Türkçe gibi çeşitli dillerde yayınlanmıştır. Dönemin tarihine ışık tutacak nitelikteki bu değerli gazete arşivinin korunması ve araştırmacıların hizmetine sunulması için “Gazeteden Tarihe Bakış Projesi” gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, günlük erişilebilir şekilde ve OCR metodu ile 1928-1942 yıllarını kapsayan yaklaşık 688 cilt, 55 başlık ulusal ve yerel gazeteden 581106 sayfa görüntü taranmış ve elektronik ortama aktarılmış durumdadır, çalışma devam etmektedir.
Telif Hakları Bilgilendirme Yazısı
Kütüphane koleksiyonumuzda bulunan yazılı ve basılı eserler, kültürel mirasın korunması, bilginin yaygınlaşması ve bilgiye hızlı erişim gibi avantajları nedeniyle sayısallaştırılarak ücretsiz olarak araştırma dünyasının hizmetine sunulmaktadır. Kütüphanelerin bilimsel ve akademik hayata verdiği desteğin bir tezahürü olan bu çalışmalarda telif sorunu olmayan eserleri kapsamaktadır. Sayısallaştırılmış eserlerde ortaya çıkması muhtemel ihlaller ile ilgili olarak haleldar olan gerçek veya tüzel kişilerin kütüphanemize başvurmaları halinde söz konusu eserin/eserlerin yapılacak inceleme ve tespit sonrası erişimden kaldırılacağını, sayısallaştırılan kaynakların hiç bir şekilde ticari amaçla kullanılamayacağını ve kullandırılamayacağını beyan ederiz. Aksi şekilde kullanımdan doğabilecek tüm yasal sorumluluklar araştırmacılara/kullanıcılara aittir. İlgili Kanun: FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU : Kanun Numarası : 5846 Kabul Tarihi : 5/12/1951 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1951 Sayı : 7981 Ayrıca; Bilimsel literatüre erişimdeki engellerin kaldırılması; araştırmaların hızlanması, eğitimin geliştirilmesi ve bilginin paylaşmasını amaçlayan Budapeşte Açık Erişim Girişimi’nde belirtilen “bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” ilkeleri uyarınca e-kaynaklarımız açık erişim sisteminde kullanıcı hizmetine sunulmaktadır.